SAMEN BETER
Het verhaal van
Eugène Scholten.Als onze klanten succesvol zijn, zijn wij ook succesvol

Een bedrijf zonder visie is als een schip zonder kompas. De CEO van de Kennemervis Groep, Eugène Scholten, realiseert zich dit maar al te goed. Zijn kracht ligt in het schetsen van een visie én het verbinden van mensen rondom die visie. Altijd gedreven door groei.


“Met de strategie die er nu ligt geven we richting en focus”
Van visie naar strategie
“Zoals een huis een fundament moet hebben, moet ook een strategie als een huis staan. En kwaliteit vormt daarin het fundament. Sterker nog, het is een randvoorwaarde om überhaupt succesvol te zijn. Kwaliteit heeft tegenwoordig meer verschijningsvormen dan vroeger. Nu gaat het niet meer alleen over productkwaliteit, maar eisen en meningen van klanten, consumenten en auditors tellen zwaarder mee en veranderen ook. We zetten dan ook in op duurzame kwaliteit.”

“Het fundament van onze strategie bestaat uit een aantal elementen binnen duurzame kwaliteit: duurzame inkoop, duurzame operatie, duurzame logistiek en duurzame medewerkers. Maar ook klant, consument en gezondheid vormen een pijler. En tot slot ‘midden in de maatschappij’: gebruik die voelsprieten. Wat verandert er en waar kunnen we op inspelen? De definitie van wat goed is, verandert namelijk door de tijd heen. Veel van bovenstaande zaken ‘doen’ we al lang. Alleen maken we dat nu zichtbaar en dat bevestigt onze ‘licence to operate’. We gaan van onbewust bekwaam, naar bewust bekwaam.”

“Met de strategie die er nu ligt geven we richting en focus. En dat doen we samen. Als Groep omarmen we het ‘wij’-gevoel; dan ligt de wereld bij wijze van spreken aan onze voeten. Ik vraag mezelf dan ook regelmatig af: hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken? Hoe kunnen we richting de toekomst groeien? Het is ook aan mij om daarnaar te handelen en de handvatten te geven die dit mogelijk maken.”

 

Onderscheidende waarde
“We maken het verschil door onze klanten van binnen en van buiten te kennen. Oftewel, door extreem klantgericht te zijn. Waar liggen hun behoeftes? Waar zit frictie? Als onze klanten succesvol zijn, zijn wij namelijk ook succesvol. Door het van buiten naar binnen denken toe te passen, creëren we onderscheidende waarde. Liefde en aandacht geven aan de strategische relaties aan de achterkant, zodat het huis – om in spreekwoordelijke termen te blijven – uitgebouwd kan worden.”

Samen sterker, slimmer, beter
“Onze zusterorganisaties worden transparanter en bieden elkaar een kijkje in de keuken. De samenwerking kan nog geïntensiveerd worden, maar moet vooral zinvol zijn. Met z’n allen zijn we allergisch voor bureaucratie, maar we willen allemaal meerwaarde creëren. En dat kan met de Groep. Kracht op kracht door slimmer samen te werken. Die kracht kunnen we inzetten richting de klant om nog meer impact te genereren.”

Toekomstvisie
“We willen met onze passie en kennis visproducten toegankelijker maken voor een bredere groep consumenten en markten. Dat is onze visie. Vandaag de dag bedienen we iedere week 6,5 miljoen consumptiemomenten. Dit is al veel, maar dit willen we natuurlijk verhogen. Daarnaast willen we wel bescheiden blijven. Niet achterover hangen, maar die zoektocht naar verbetering blijven voortzetten. In de verre toekomst willen we de geschiedenisboeken ingaan als succesvol bedrijf waar de omgeving vol bewondering naar kijkt en denkt: daar wil ik werken. Dat is mijn wens. Niets mooier dan genoemd worden als lichtend voorbeeld.”