DUURZAME KWALITEIT
Het verhaal van
Hans van der Weide.De weg is het doel

Als ingenieur, afgestudeerd in Visserijkunde aan de Universiteit van Wageningen, is Hans van der Weide al geruime tijd de kwaliteitsmanager van de Kennemervis Groep. Hij is een constante factor, met veel kennis en contacten in de wereld van kwaliteit. Hans is een man die zijn woorden zorgvuldig en doordacht kiest. Wellicht is dat noodzakelijk voor iemand die bezig is met kwaliteit, zo een proces gaat ook niet over één nacht ijs.


“Het is uitermate belangrijk dat medewerkers, in alle lagen van de organisatie, zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en duurzaamheid.”
“Het is meer een weg dan een bestemming,” aldus Hans die kwaliteitsmanagement bijna als een taoïstische wijsheid omschrijft: Hans gaat doelgericht te werk. “Het is nooit af, daarom moet je kwaliteit ook niet als doel op zich zien.” Hij gebruikt het kwaliteitszorgsysteem als ‘gereedschap’ om kwaliteit te kunnen beheersen.

Vastleggen van regels en normen
Hij vertelt dat er van oudsher al aandacht voor kwaliteit is, maar niet voor het registreren van metingen en vastleggen van regels en normen. Soms ervaart men dat als vermoeiend, maar registraties zijn heel belangrijk om later zaken te kunnen analyseren en te bewijzen.

Kwaliteit is een breed begrip
“Tot nu toe was kwaliteitszorg met name gericht op voedselveiligheid en productkwaliteit in de ruimere zin, maar kwaliteit wordt een steeds breder begrip. Denk aan klanttevredenheid, duurzaamheid, continuïteit, ‘food defense’ en ‘food fraude’. Het een houdt ook verband met het ander. Zonder aandacht voor duurzaamheid bijvoorbeeld komt de continuïteit in gevaar.

Duurzame kwaliteit
Als je specifiek kijkt naar duurzame kwaliteit, dan hebben we daar al flink wat stappen in gezet. Zo bestaat een hoog aandeel van onze inkoop uit duurzame (MSC) vis. Door duurzame vis in te kopen zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst nog vis zal zijn; continuïteit. Ook plannen we ritten met vrachtwagens economisch in. Duurzaamheid is ook kijken naar efficiëntie van andere processtappen

Het personeel moet zich kunnen ontwikkelen
We werken ook aan duurzaamheid en continuïteit door aandacht te hebben voor personeel en hun ontwikkeling; door te werken aan langetermijnrelaties met klanten en leveranciers.

Duidelijke communicatie over het beleid en de doelen van de organisatie zorgt ervoor dat duidelijk is waar we naar toe willen en dat we samen op de goede route blijven.

Een gezamenlijk handboek
Hans noemt het uitwisselen van kennis tussen de verschillende disciplines een belangrijk middel om binnen de Kennemervis Groep samen te werken. Zelf is hij gestart met het samenbrengen van de kwaliteitsmedewerkers van de verschillende locaties en bedrijven. Een uitkomst daarvan is bijvoorbeeld een gezamenlijk handboek. Het fungeren als verbinder zit in zijn aard: mocht er een geschil zijn tussen de bedrijven, dan laveert hij als een blauwhelm tussen de organisaties om de zaken recht te trekken.

Toekomstperspectief
Hans kan het niet vaak genoeg zeggen: “Het is uitermate belangrijk dat medewerkers, in alle lagen van de organisatie, zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en duurzaamheid. Het is essentieel om ze daarbij te motiveren, bijvoorbeeld door het delen van mooie resultaten die we al hebben bereikt op het gebied van duurzame kwaliteit. Er gebeuren namelijk al heel veel mooie dingen. De grote uitdaging is dat iedereen zich daarbij betrokken voelt.”


duurzame kwaliteit

“We zijn een producent van oplossingen.”